HTML&CSS,  jQuery

jQuery:スライドの切り替え(全体のコード)

jQuery:スライドの切り替え(全体のコード)
※分かりやすいように関数でまとめていないバージョンです

html

<div class="change-btn-wrapper">
  <div class="change-btn prev-btn">← 前へ</div>
  <div class="change-btn next-btn">次へ →</div>
</div>
<ul class="slides">
  <li class="slide active"><img src="#"></li>
  <li class="slide"><img src="#"></li>
  <li class="slide"><img src="#"></li>
  <li class="slide"><img src="#"></li>
</ul>
<div class="index-btn-wrapper">
  <div class="index-btn">1</div>
  <div class="index-btn"6gt;2</div>
  <div class="index-btn">3</div>
  <div class="index-btn">4</div>6gt; 
</div>

CSS(抜粋)

 .prev-btn {
  cursor: pointer;
  float: left;
  display:none;
 }

 .slide {
  display: none;
 }

 .active {
  display: block;
 }
 
jquery

$(function() {
  $('.index-btn').click(function() {
   $('.active').removeClass('active');
   var clickedIndex = $('.index-btn').index($(this));
   $('.slide').eq(clickedIndex).addClass('active');
   var slideIndex = $('.slide').index($('.active'));
   $('.change-btn').show();
   if(slideIndex == 0){
    $('.prev-btn').hide(); 
   } else if(slideIndex == 3){
    $('.next-btn').hide(); }
  });

  $('.change-btn').click(function() {
   var $displaySlide = $('.active');
   $displaySlide.removeClass('active');
   if ($(this).hasClass('next-btn')) {
    $displaySlide.next().addClass('active');
   } else {
    $displaySlide.prev().addClass('active');
   }

  var slideIndex = $('.slide').index($('.active'));
  $('.change-btn').show();
  if (slideIndex == 0) {
   $('.prev-btn').hide();
  } else if (slideIndex == 3) {
    $('.next-btn').hide();
  }
 });
});


コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。